4/2/11

Ψάρια που επιστρέφουν στα οικεία νερά...

Η νύχτα πέφτει

κι οι άνθρωποι πάνε να κοιμηθούν

σαν τα ψάρια που επιστρέφουν στο νερό.

Όταν ξυπνήσουν

άλλοι ασχολούνται με τις δουλειές τους

άλλοι ασχολούνται με τον εαυτό τους”.