1/11/08

Η ενοχή κρατάει όσο κρατούν οι τύψεις


"Προστάτευσέ με απ' το να είμαι αυτό που ήδη υπήρξα,
αυτό που ήδη υπήρξα ανεπανόρθωτα" (Religio Medici, 1643)

"Γιατί, όταν ξεχνάς, συγχωρείς"
"Θα κοιτάξω κι εγώ να ξεχάσω"
"Η ενοχή κρατάει όσο κρατούν οι τύψεις" (Θρύλος)

ΥΓ. "Κρυώνω κάπως, φοβάμαι λίγο..." (Καρτέσιος)

Και όλα, Χ.Λ.Μπ.