8/10/10

Στο τέρμα της πλάνης

Άβυσσος ως ιμάτιον

Σε φόρεσα να κρύψω την ερήμωση.
Σαν αποφόρι ακόμη σε φορώ.

Υγ. Χριστόφορος Λιοντάκης "Στο τέρμα της πλάνης" (Καστανιώτη).
Έξοχος!